Slovníček pojmů

Navigace: Slovník
Nová fráze do slovníku :

Seznam pojmů

ACP

Zkratka pro označení náboje „Automatic Colt Pistol".

pevný odkaz >>>

AE

Zkratka pro označení náboje „Action Express".

pevný odkaz >>>

Afinérie

Afinérie je podnik zpracovávající slitiny drahých kovů na ryzí kov.

pevný odkaz >>>

Agent

Původně každý, kdo v čemkoli za někoho jedná. Obchodní agent panovnických dvorů, bank apod. zprostředkovávali půjčky, objednávky a platby.

pevný odkaz >>>

Akademismus

Akademismus je umělecký jev, kterým se vyznačuje především 2. polovina 19. století. Umělci tvořící v duchu akademismu jsou v souladu s oficiálním pohledem na umění profesorů výtvarných akademií. Akademismus často omezoval tvořivost umělců. Neomezoval se pouze na 19. století, ale je znám i ze století minulých a pokračuje v omezené míře i ve století dvacátém.

pevný odkaz >>>

Alpaka

Alpaka je kov, který svým vzhledem napodobuje stříbro. Alpaka je v podstatě postříbřená mosaz. Vrstva stříbra na povrchu mosazi bývá různě silná a její síla se udává v mikronech (tisíciny milimetru). Někdy výrobce alpaku označuje svou výrobní značkou a značkou označující, že jde o výrobek z alpaky, a také číslem, které nám udává v mikronech sílu postříbření.

pevný odkaz >>>

Amalgam

Amalgam je slitina různých kovů se rtutí. Zlatý amalgam je roztok zlata se rtutí.

pevný odkaz >>>

Arkáda

Je oblouk spočívající na sloupech nebo pilířích.

pevný odkaz >>>

Armádní kříž

Nazývaný podle použitého materiálu též Křížem dělovým. K ražbě bylo použito bronzu francouzských děl za Františka I.v roce 1814.

pevný odkaz >>>

Art deco

Art deco, 1920 - 1940, velmi volně navazuje na secesi. Moderní styl projevující se především designem bytových doplňků, ale i sklem, porcelánem atd.

pevný odkaz >>>

Artuš

Král keltských Britů. Jeho dvůr se stal námětem pověstí a básní ve středověku. Jednotlivé náměty (o Tristanovi, o Parsifalovi, o sv. Grálu) našly ohlas v literatuře i hudbě 19. stol.

pevný odkaz >>>

Atlant

Atlant je podpěrný pilíř ve tvaru lidské figury.

pevný odkaz >>>

Auto

1) Součást označení nábojů, která poukazuje na to, že původně byly tyto náboje určeny pro samonabíjecí pistole. 2) Zkrácená forma slova „Automatik", výraz, který se často mylně používá pro označení samonabíjecích zbraní. Ve srovnání se samočinnými zbraněmi je vhodnější označovat je pouze jako poloautomatické.

pevný odkaz >>>

Auto Mag

Výrobní označení samonabíjecích pistolí a jejich munice ze začátku 70-tých let. V současnosti jsou jejich pokračováním „Automag" - pistole od firmy IAI/AMT.

pevný odkaz >>>

Auto Rim

V první světové válce upravovali Američané ze zásobovacích důvodů mnohé velkorážní DA služební revolvery na náboje .45 ACP. Tyto bezokrajové náboje umožňují simultánní vyhazování nábojnic jen s použitím pomocného podavače (elips). K praktickému zacházení s touto zbraní byl později vyvinut náboj se zesíleným okrajem .45 Auto Rim, výkonem připomínající .45 ACP (rim = okraj).

pevný odkaz >>>

Automatická zbraň

Po stisknutí spouště střelba pokračuje automaticky až do okamžiku, kdy je spoušť uvolněna, nebo kdy jsou spotřebovány všechny náboje v zásobníku.

pevný odkaz >>>

Backsword

Tato zbraň měla velmi podobný vzhled a velikost jako moderní šavle. Pro backsword je charakteristická přímá, nebo přinejlepším mírně zakřivená, jednosečná čepel. Zbraň se tak dala ovládat jednou rukou a délka čepele zůstala tak krátká, aby ještě byla praktická, aniž by tím utrpěla účinnost. Backsword si bylo navíc možné v ruce natočit tak, že se dal úder efektivně vést jak z forhandu, tak z backhandu. V současnosti se tyto zbraně jako backsword identifikují jen zřídka. Jednotlivé exempláře se spíše rozeznávají podle roku výroby, stylu, funkce a národnosti konkrétní skupiny. Backsword je jednou z těch nejběžnějších forem dlouhých chladných zbraní. Ve většině zemí byl populární v období od počátku sedmnáctého do konce osmnáctého století. Většina zbraní kavalerie a mnohé z pěchotních zbraní jsou v podstatě variacemi na backsword.

pevný odkaz >>>

Balistika

Balistika je nauka o pohybu vržených těles, střel a raket.

pevný odkaz >>>

Balustráda

Balustráda je zábradlí s kuželkovitými podpěrami.

pevný odkaz >>>

Baroko

Baroko je název období charakterizovaného určitými uměleckými pravidly. Z celoevropského hlediska je baroko datováno od roku 1580 do roku 1750. U nás datujeme baroko od bitvy na Bílé Hoře v roce 1620. Odborníci řadí mezi baroko a renesanci manýrismus, který v českých zemích vzkvétal za vlády císaře Rudolfa II. (jako císař 1575 - 1612). Manýrismus má především ve výtvarném projevu k baroku blízko, ale architektura a další projevy lidské činnosti této doby jsou renesanční.

pevný odkaz >>>

Basrelief

Basrelief - mělké plastické sochařské dílo v ploše.

pevný odkaz >>>

Bauhaus

Bauhaus je název pro avantgardní architektonickou a umělecko-průmyslovou školu v Německu. Škola existovala v letech 1919 - 1933. Zavrhovala odloučení řemesel a umění a prosazovala nový pohled na umění ve službách člověka. Vliv této školy přesahoval hranice Německa a velmi ovlivňoval některé architekty a umělce. Škola byla zničena nacisty.

pevný odkaz >>>

Bazilard

Jednou z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších dýk byl bazilard, jehož název se zřejmě odvozuje od švýcarské Basileje, kde vznikl. Je to předchůdce švýcarské dýky. Bazilardy se poprvé objevily na konci 13. století. Bývaly delší nežli většina ostatních dýk - někdy téměř jako krátký meč. Jednoduchá, ale masivní příčka a hlavice dodávaly bazilardu charakteristický vzhled a rukojeť tvarem připomínala velké I. Čepele se směrem ke špičce hrotu mírně zužovaly a rukojeti byly obvykle vyrobeny ze dvou kusů rohoviny, dřeva nebo slonoviny, spojených nýty. Zbraň používaly lidé ze všech společenských vrstev, včetně rytířů.

pevný odkaz >>>

Beaumont - Adams

Popularita jednofunkčních revolverů (Single Action) byla v USA přímo neuvěřitelná. Vývoj a zdokonalování perspektivnějších dvoufunkčních revolverů (Double Action), které by umožňovaly nejen střelbu pomocí napínání spouště, ale i přesnou střelbu s ručně napnutým kohoutem, zůstaly tedy na bedrech evropských zbrojařů. Perkusní revolver s napínáním spouště, který vyvinul Robert Adams, prohrál v roce 1851 konkurenční boj v souvislosti s kontraktem dodávky pro britskou armádu a námořnictvo s Coltovým SA. Ale již v roce 1854 Beuamont-Adamsův DA perkusní revolver převzala do své výzbroje britská armáda v souvislosti s taženími v Krymské válce. Později tento revolver předělali na náboje s kovovou nábojnicí. Adamsovy návrhy využívala americká firma Massachusetts Arms Co. v letech 1857 až 1861 při výrobě svého pětiranného revolveru patentovaného Adamsem, a to o rážích .31 a .36.

pevný odkaz >>>

Bergmann

V roce 1893 udělili výrobci zbraní Theodoru Bergmannovi další patent na samonabíjecí malorážní kapesní pistoli. Měla některé společné rysy s prvním Bergmannovým patentem pistole, který podal v roce 1892 spolu s maďarským hodinářem Ottou Brausewetterem. S Bergmannem spolupracoval i Louis Schmeisser, který pro něj navrhl několik pistolí.

pevný odkaz >>>

Bernardelli

Firmu Vincenzo Bernardelli S.p.A. založili v roce 1856 a své sídlo má v Gardonu. Doposud byla známá svými malorážními a subrážními DA-pistolemi. Roku 1984 Bernardelli představil DP P-018 ve skupině ráží 9 mm Luger, 9 mm x 21/7,65 Para, o nichž doufal, že jejich prostřednictvím získá větší podíl na trhu.

pevný odkaz >>>

Bezdýmný prach a samočinné zbraně

Ačkoliv různé pokusy o vytvoření funkceschopné samonabíjecí zbraně jsou známy již z 19. století, mohly se tyto zbraně výrazněji rozvinout až po zavedení výmetných směsí na bázi nitrocelulózy a nitroglycerinu. Agresivní a korozivní usazeniny spalin totiž v té době příliš rychle a silně znečisťovaly nejen zbraně, ale hlavně samonabíjecí mechanismy, jejichž činnost vyžaduje velmi malé tolerance, čímž se zbraně po několika výstřelech stávaly neschopné boje. Střelnou bavlnu a nitroglycerin objevili koncem první poloviny 19. století. Pruský vědec Schultze získal roku 1860 slabě dýmící náhradu černého prachu tak, že nitroval dřevný granulát. Ale až Nobelova stabilní sloučenina nitroglycerinu umožnila v dalších letech bezpečně připravit pro krátké ruční palné zbraně bezdýmný střelný prach. V roce 1886 začali Francouzi používat pro své Lebelovy zbraně Weillův bezdýmný prach. V roce 1889 se podařilo zdokonalit i britský patent na bezdýmný prach typu Kordit.

pevný odkaz >>>

Bhuj

Bhuj je dýka Hindů, pocházející ze severní Indie. Je známa jako bhuj či kutti. Podle nejčastěji používaného motivu zdobení se jí také říkalo sloní nůž. Měla poměrně těžkou jednobřitou čepel, která přitom měřila jen 17-25 cm. Jako hlavice sloužil ozdobný knoflík. Bhuj byl vysoce neobvyklý v tom, že jeho dlouhý trn bylo možné zašroubovat do dutého prstence rukojeti a vznikl tak meč o délce až 60 cm.

pevný odkaz >>>

Bichva

Zbraň z oblasti Indie. Bichva znamená v překladu „žihadlo štíra", a protože byla oblíbenou zbraní úkladných vrahů, váže se k dýce celá řada legend. Její čepel měla tvar buvolího rohu a ocelová rukojeť se zavíjela zpět do smyčky, vytvářející ochranný a zpevňující oblouk koše. Čepel měla délku 25 cm. Přestože se bichva používala i dříve, největší popularitu si získala v 17. století a přetrvala dokonce až do dnešní doby.

pevný odkaz >>>

Biedermeier

Biedermeier označuje sloh používaný pro malířství a užité umění v období 1815 - 1848. Biedermeieru se také někdy říká pozdní nebo měšťanský empír. Svým pojetím je v protikladu k dobovému romantismu (romantismus byl ve stejné době jako biedermeier, tyto dva styly byly souběžné). Biedermeier to je klid, pohodlí a praktičnost. Romantismus je neklidný až záhadný, někdy silně ovlivněný mysticismem. Biedermeier je proslulý nábytkem, sklem i porcelánem, které mají velkou sběratelskou hodnotu, ale ještě se vyskytují na sběratelském trhu za ceny dostupné i obyčejnému smrtelníkovi (pokud je ochoten podstoupit určitý stupeň odříkání ve jménu své sběratelské vášně). Označení biedermeier se nepoužívá pro architekturu a sochařství.

pevný odkaz >>>

Blokový závěr

Závěr (závorník) který má podobu hranolu - používá se u zbraní uzamčených vykývnutím závorníku nebo vertikálně pohyblivým závěrem

pevný odkaz >>>

Bodák

Se používá jako bodná nebo sečná zbraň v boji muže proti muži. Rukojeť je většinou upravena, tak aby jej bylo možno upevnit na střelnou zbraň.

pevný odkaz >>>

Boot knife

Holínkový nůž. Plochý bojový nůž se štíhlou plochou čepelí. Nosí se většinou v pochvě opatřené klipsem, který umožňuje nošení na vnitřní straně vysoké boty.

pevný odkaz >>>

Borchardt

Německý konstruktér zbraní Hugo Borchardt se vystěhoval do Spojených států amerických v roce 1865. Rychle navázal spolupráci s mnoha zbrojařskými podniky, pracoval i pro Colta, Sharpsa a Winchestera. Navrhl několik nových ručních palných zbraní, přičemž uplatnil též několik konstrukčních novinek, které byly ve srovnání s konstrukcemi jiných zbraní mimořádně progresivní. Vzhledem k tomu, že obchodní zájmy jednotlivých výrobců byly vzájemně propojeny, přičemž i jeho zaměstnavatelé se vždy nerozhodovali správně, hodně Borchardtových myšlenek se nerealizovalo. To způsobilo, že Borchardt se v roce 1882 vrátil přes Maďarsko do Německa, kde začal spolupracovat s berlínským výrobcem sportovních zbraní Ludwigem Löwem. Ten se stal známým i licenční výrobou revolveru Smith & Wesson .44 Russian SA pro armádu carského Ruska. V roce 1893 udělili Borchardtovi patent na samočinnou pistoli s kloubovým kolenovým závěrem, na jejíž výrobu dohlížel u Löweho v Berlíně.

pevný odkaz >>>

Borlice

Lovecká trubka k troubení fanfár, jimiž se pro celou loveckou společnost oznamovaly jednotlivé fáze honu.

pevný odkaz >>>

Bort

Bort je diamantový prášek používaný k řezání a broušení drahých kovů.

pevný odkaz >>>

Botka

Plechové kování chránící zahrocený konec pochvy

pevný odkaz >>>

Bowie nůž

Traduje se, že v roce 1830 plukovník Jim Bowie z Logan County v Kentucky navštívil v Arkansasu nožíře Jamese Blacka. Měl zájem o speciální čepel, s kterou by mohl stahovat zvěř - není dosud jasné, zda návrh této čepele pocházel od samotného Bowieho, nebo od jeho bratra Rezina. Black studoval Bowieho návrh, provedl několik změn a potom souhlasil, že se pokusí něco odpovídajícího vyrobit. To co z jeho rukou vzešlo, měla být později nejslavnější zbraň v americké historii - Bowieho nůž neboli arkansasské párátko. Přestože Bowie původně neměl na mysli bojovou zbraň, jeho nůž se v historii Ameriky použil při více vraždách a střetnutích nežli kterákoli jiná zbraň, snad s výjimkou pistole. Sám Bowie pravděpodobně také nožem zabil několik lidí včetně řady Mexičanů při bitvě u Alama, ale s velkou pravděpodobností se jejich počet přehání. Bowie nůž je jednobřitá zbraň s přímým hřbetem čepele, ostrým hrotem a mírně zakřiveným břitem. Bowie chtěl zprvu od Blacka čepel o délce 30-33 cm, ale ten ji zkrátil jen na 25 cm. Později se používaly čepele ještě kratší. V polovině 19. století se věhlas Bowie nože začal šířit a vyrábět ho začala celá řada společností - i tak vzdálených, jako je například firma Sheffield v severní Anglii. Nakonec se v Británii vyrábělo víc Bowie nožů nežli ve Spojených státech.

pevný odkaz >>>

Březové dřevo

Severské břízy se tradičně používá jako materiál pro rukojeti u skandinávských nožů.

pevný odkaz >>>

Brigáda

Sestávala ze dvou až čtyř pluků, složených ze stejných oddílů — např. brigáda pěší, brigáda jízdní, dělostřelecká. Velitel byl obvykle generálmajor.

pevný odkaz >>>

Brizo

Brizo je ozdobný mezidíl, který spojuje horní část šperku se spodním dílem.

pevný odkaz >>>

Brizúra

Brizúra je druh zapínání náušnic háčkem zpředu. Používá se jí většinou u dětských a dívčích náušnic.

pevný odkaz >>>

Broadsword - Meč se širokou čepelí

Název broadsword je jedním z dalších termínů, k nimž se váže řada nedorozumění. Mnohé z těchto zbraní byly zaměňovány za dvouruční meče používané ve středověku, přestože pravé broadswordy nemají se zbraní, jakou se mohl asi ohánět Macbeth při obraně království, vůbec nic společného. Broadsword měl přímou, širokou, jednosečnou čepel a během 17. století se hojně používal jako standardní armádní meč, když ve výzbroji prostých vojáků nahradil rapír - ten se stal nejfrekventovanější zbraní civilistů. Pro broadsword byl obvykle charakteristický košový jílec, a byl-li vlastníkem bohatý a významný člověk, často i okázalé zdobení. Broadswordy mohou pocházet ze všech možných zemí i období: pokud se zbraň používala za anglické občanské války, americké války za nezávislost nebo při mnoha jiných konfliktech, jedná se vždycky s velkou pravděpodobností buďto o backsword nebo o broadsword. Rozlišit tyto dva typy je ale poměrně obtížný úkol. Broadswordy bývají všeobecně trochu mohutnější a mívají větší ochranu ruky nežli backswordy, ale obvykle dokáže rozdíly rozlišit opravdu jen odborník.

pevný odkaz >>>

Browning

Jedním z nejgeniálnějších konstruktérů moderních zbraní byl nesporně i Američan John Moses Browning. Zkonstruoval nejen mnoho nových typů Winchesterových pušek, ale i typ kulometu, který vyráběl Colt. Později se Browning zaměřil na konstrukci samonabíjecích pistolí. V roce 1900 vyrobila Coltova firma svou první pistoli „Automatik", u níž využili Browningův patent. Na přelomu století navázal Browning obchodní vztahy s belgickou firmou Fabrique National ďArmes de Guerre (FN). Z této spolupráce se kromě typu Model 1900 s ráží 7,65 mm zrodil též typ Model 1903 s podstatně silnější ráží 9 mm Browning Long. Colt a FN, kteří vyráběli celou řadu podobných Browningových pistolí, se dohodli na vzájemném respektování světových trhů.

pevný odkaz >>>

Browning High Power

Browningovu pistoli M 1935, známou jako GP 35 nebo High Power, přihlásila v roce 1927 na patentování belgická firma FN, a to na základě návrhu uzamykatelného systému závěru, který zanechal Browning po své smrti v roce 1926. High Power byla jednou z nejrozšířenějších vojenských pistolí. Browningův dominující vliv v oblasti samonabíjecích pistolí sahá až do současnosti. Mnohé z „nových" typů pistolí nadále používají princip závěru, který využívá k nabíjení zpětný ráz. U některých moderních konstrukcí se však k zamykání nepoužívá hřeben umístěný před nábojovou komorou, ale celá horní část bloku nábojové komory v rozšířeném vyhazovacím otvoru na nábojnice.

pevný odkaz >>>

Brožirunk

Brožirunk je uzávěr broží.

pevný odkaz >>>

Brynýrování

Kontrolovaná oxidace molekul železa, která vytváří černý ochranný povrch, jež v kombinaci s antikorozními oleji zabraňuje rezavění zbraně.

pevný odkaz >>>

Bull-pup

Koncepce uspořádání dlouhé palné zbraně se závěrem a nábojovou komorou přesunutou za spoušťové ústrojí. Toto řešení umožňuje dosáhnout krátké stavební délky zbraně při zachování obvyklé délky hlavně

pevný odkaz >>>

Butony

Butony jsou náušnice s jedním kulatým kamenem a jedním menším vrchním kulatým kamenem.

pevný odkaz >>>

Čelo hlavně

Zadní konec hlavně

pevný odkaz >>>

Čepička

Kovový, plasticky řešený kryt sloupku u všech druhů šavlí. Má asymetrickou formu odpovídající esovitému prohnutí osy zbraně. Zastává úlohu hlavice. Plošné čepičky se vyskytují u loveckých tesáků

pevný odkaz >>>

Černá kuchyně

Byla osvětlena pouze ohněm z otevřeného ohniště, odkud se kouř odváděl širokým komínem. Patřila k vybavení běžného měšťanského domu, místy se udržela až do zač. 19. stol.

pevný odkaz >>>

Cinquedea

Dýka - V západoevropských jazycích zvaná též býčí jazyk, v češtině veruna, patrně podle Verony. Široká dýka s čepelí ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka. Bývá řazena i mezi krátké meče

pevný odkaz >>>

Claymore

Skotský středověký meč s vysokým sloupkem rukojeti a s krátkými, dolů skloněnými rameny záštity

pevný odkaz >>>

Čokr

Čokr - žokr je silnější celokovový řetězový náhrdelník bez závěsu.

pevný odkaz >>>

Coltův Peacemaker

Samuel Colt zemřel v roce 1862, jeho podnik však pracoval dále. V roce 1872 přišla společnost Colťs Patent Fire-Arms Mfg Co. v Hartfordu (Conn., USA) na zbrojařský trh s modelem P Single Action Army. Byl to zaručeně nejslavnější revolver všech dob, který se pod názvem „Peacemaker" Single Action Army (SAA) vyráběl od roku 1873 do roku 1940, přičemž se ho vyrobilo více než 350 000 kusů. SAA vybavený bočním ručním vyhazovačem nábojnic byl druhý sériově vyráběný Coltův revolver s uzavřeným rámem. Pod tlakem obrovské poptávky firma Colt výrobu „Peacemakeru" v roce 1955 obnovila.

pevný odkaz >>>

ČSN 39 5002-1

Česká názvoslovná norma se všeobecnými termíny a definicemi, vztahujícími se k civilním střelným zbraním a střelivu. Distribuci zajišťuje Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, Praha 10, 102 04

pevný odkaz >>>

Custom

„Custom made" je speciální označení pro zbraně vyrobené na objednávku. Často jsou jím označovány ručně vyrobené, mimořádně kvalitní zbraně.

pevný odkaz >>>

Dělovina

Slitina mědi a cínu.Používá se k lití dělových hlavní.

pevný odkaz >>>

Delrin

Delrin je plast, který vyvinul chemický koncern DuPont de Neumours. U nožů se často Delrin používá jako imitace jeleního parohu.  

pevný odkaz >>>

Derringer

Původně krátkohlavňová jednovýstřelová pistole, předovka, připisovaná puškaři Henrymu Derringerovi z Philadelphie. Časem se začal používat název „Derringer" pro malé, většinou jedno anebo dvojhlavňové zbraně.

pevný odkaz >>>

Diagonální

Diagonální - příčný, příčně pruhovaný.

pevný odkaz >>>

Dirk

Jedním z útočných nožů, který provázelo nejvíc nedorozumění, je dirk. Jeho přímým předkem byl skotský varlatový nůž, který byl znám pod tímto názvem a hojně používán ve 14. století, přestože se vyvinul už dříve a jeho rodovou linii lze sledovat až do roku 1050 našeho letopočtu, ne-li ještě dál. Tento varlatový nůž s krátkou čepelí se uchovával v pochvách nízce zavěšených u pasu a nosil mezi stehny - odtud zřejmě jeho název. Prudérní viktoriáni mu říkali ledvinovitý nůž. V jejich době se už ale původní varlatový nůž transformoval v nástroj známý jako vzteklá dýka. V 17. století se objevily nože s delší čepelí, které byly kolem roku 1650 známy pod univerzálním označením „durk". Původ nože je nejasný, ale současnou podobu slova (dirk - p. p.) má zřejmě na svědomí omyl Dr. Johnsona, který ho takto zařadil do svého slovníku z roku 1755. Kolem roku 1700 mívaly čepele na délku koleni 38 cm (téměř jako kordík), jejich jednobřité ostří se směrem ke hrotu zužovalo a rukojeti obvykle bývaly z takových materiálů, jako je slitina cínu s olovem nebo bronz. Přibližně v polovině století získaly dirky na propracovanosti. Držadla rukojetí se obtáčela stříbrným drátem a hlavice měly tvar kupole. Čepele měly rozšířená ramena která měla zabraňovat tomu, aby ruka při použití sklouzla dolů na čepel. Pochvy bývaly většinou jednoduché, přestože se vyráběly i složitější, s vnějšími kapsami na vidličku a nůž, které sloužily jako příbor. Tyto postranní nože byly známy jako „by knyfs" a díky svému kvalitnímu ostří byly další potenciálně využitelnou zbraní.

pevný odkaz >>>

Dlouhý zákluz

U samonabíjecích zbraní s dlouhým zákluzem hlaveň a závěr spolu zaklouzávají po dráze delší, než je délka náboje. Vytažení nábojnice a nabití nového náboje probíhá až po ukončení předkluzu hlavně

pevný odkaz >>>

Double action

Česky dvojčinná spoušť. Umožňuje střelbu buď s ručním napnutím bicího kohoutu a stisknutím spouště (s nízkým odporem a krátkým chodem), nebo s napnutím bicího kohoutu a jeho následným vypuštěním při jednom stisknutí spouště (s vyšším odporem a delším chodem)

pevný odkaz >>>

Doutnákový kohoutový zámek

Doutnákový kohoutový zámek s pružinou, vyvinutý zhruba koncem 15. století, po stlačení kohoutu přitlačí doutnák tlakem do zápalné pánvičky.

pevný odkaz >>>

Doutnákový zámek

Kolem roku 1440, typ tohoto zámku založen na principu zakřivené paky ve tvaru C nebo S. Na jednom konci tohoto primitivního kohoutku byl připevněn doutnák, druhý spodní konec sloužil jako spoušť.

pevný odkaz >>>

Drassoir

Drassoir je příborník s otevřenými policemi, aby bylo vidět vystavené nádobí.

pevný odkaz >>>

Drážky

Šroubovitě svinutá, dovnitř hlavně různými způsoby vkomponovaná drážka, která stabilizuje rotující projektil v podélné ose.

pevný odkaz >>>

Dřevec

Turnajové kopí, opatřené na ratišti manžetou k ochraně ruky. K lehkému turnaji měl štíhlé ratiště a tupý hrot, někdy nahrazovaný korunkou o několika tupých špičkách

pevný odkaz >>>

Dublé

Dublé je obecný kov, který je pozlacen zlatou fólií. Často se jako obecného kovu určeného pro výrobu dublé používá slitina tombaku (90 % mědi + 10 % zinku), této slitině se někdy říká criso - crizo. Dublé má různou kvalitu, kterou určuje síla zlaté fólie použité k pozlacení. Síla této zlaté fólie se udává v mikronech (tisícinách milimetru).

pevný odkaz >>>

Dýka

Krátká bodná zbraň, která se vyvinula z nože. Středověké dýky proto bývají jednobřité. Souměrný jílec u pozdějších typů napodobuje křížový tvar mečového jílce

pevný odkaz >>>

Dýka pro levou ruku

Německy Linkhand, italalsky sinistra, zavedena italskou školou šermu k odrážení soupeřova kordu. Proto některé typy mají čepel se zářezy ke zlomení soupeřovy čepele, jiné je možno zmáčknutím pružiny změnit ve vidlici o třech ramenech

pevný odkaz >>>

Dynamický závěr

V okamžiku výstřelu není závěr mechanicky spojen s hlavní. Tlak plynů v hlavni odtlačuje závěr, brzděný pouze vlastní hmotností a silou vratné pružiny, dozadu. Závěr při svém zákluzu a předkluzu připraví zbraň k dalšímu výstřelu

pevný odkaz >>>

Dynamický závěr se zpožděným otevíráním

Dynamický závěr (otevíraný od počátku vývinu výstřelu), u kterého je otevírání mechanicky zpomaleno

pevný odkaz >>>

Ejektor

Vyhazovač nábojnic.

pevný odkaz >>>

Empír

Empír je v podstatě konečnou vývojovou fází klasicismu, datovanou časovým rozpětím 1800 - 1830. Od předchozích fází klasicismu se odlišuje tím, že je slohově nejčištějším obdobím ze všech klasicistních směrů.

pevný odkaz >>>

Epee - Soubojový meč

Dnešní epee jsou pravděpodobně nejznámější jako jedny z nejčastěji používaných šermířských zbraní. K této proměně došlo ale poměrně nedávno, protože původně název epee označoval masivní, těžkou zbraň, jejíž čepel vážila 750 a více gramů. To se může zdát nepodstatné, ale v kombinaci s tvarem čepele - v průřezu do trojúhelníka - a její délkou 1,09-1,14m, to byla zbraň na pohled opravdu velice impozantní. Epee byly vynikající ke krytí úderů a bodání a v podstatě jde o ten typ chladných zbraní, které lze často vidět v dobrodružných filmech. Ve skutečnosti ale pro opravdový boj až tak výjimečně efektivní nebyly, protože se s nimi téměř nedalo způsobit nepříteli vážné zranění s výjimkou bodnutí do nějakého smrtelného místa, k čemuž byla v zápalu boje minimální příležitost. Podobně jako tomu bylo v případě rapíru, i z epee se nakonec stala v podstatě jen dekorativní zbraň.

pevný odkaz >>>

Erosion

„Vyhoření" hlavně v důsledku exploze střelného prachu.

pevný odkaz >>>

Eskorta

Původně skupina vojáků určených za doprovod; později se tento výraz ustálil ve významu ozbrojeného doprovodu vojenského vězně nebo zajatce.

pevný odkaz >>>

Etiketa

Pravidla chování ve vyšší společnosti

pevný odkaz >>>

Etruskové

Ovládli v 8. stol. př. n. letopočtem Apeninský poloostrov. Jejich říše vynikla vyspělým obchodem a kulturou. Střediska etruského osídlení se nacházejí hlavně v krajích Romagna a Maremma. Ve 4. stol. př. n. letopočtem museli ustoupit národům, které na místě etruského panství založily říši římskou.

pevný odkaz >>>

Expresionismus

Expresionismus usiloval o vyjádření vnitřních pocitů tvůrce. Termín expresionismus se začal používat v Německu v roce 1912. Expresionisté tvořili od 90. let 19. století až do konce 20. let 20. století.

pevný odkaz >>>

Extraktor

Vytahovač nábojnic.

pevný odkaz >>>

Fajáns

Odvozeno z názvu italského města — Faenza, proslulého hrnčířstvím. Fajáns je jemná keramika, malovaná barvami, které snesou při vypalování v peci vysoký žár a polévaná bezbarvou glazurou vysokého lesku.

pevný odkaz >>>

Falc

V 8. až 12. stol. budovaná panovnická sídla na území Francie, NDR a NSR. Falc byla kamenná, s velkou obdélnou budovou paláce a řadou přilehlých správních a hospodářských stavení, obehnána hradbou. Panovníci během roku střídali pobyt na jednotlivých falcech. Jedna z nich byla v Chebu.

pevný odkaz >>>

Faseta

Faseta (fazeta) - šikmě sražená hrana kovu, skla, dřeva atd.

pevný odkaz >>>

Faseta

Vybroušená ploška drahého kamene nebo skla

pevný odkaz >>>

Fazóna

Fazóna je tvar nebo podoba (z francouzského facon).

pevný odkaz >>>

Filigrán

Z latinského filum - vlákno, granum - zrno. Šperkařská technika, používající jemných drátků a kapek kovu. Filigrán na orientálních zbraních je ze stříbra, většinou vázaného levnějšími kovy.

pevný odkaz >>>

Fleret

Sportovní šermířská zbraň s tenkou čepelí čtvercového průřezu, na konci hrotu s kuličkou bránící zranění

pevný odkaz >>>

Flobert

V polovině minulého století vyvinul pařížský puškař Flobert speciální náboj určený pro terčové zbraně, kde je zápalka vlisována do dna nábojnice. První náboje Smith & Wesson měly zapalování podle Flobertova principu.

pevný odkaz >>>

Fólie

Fólie je lístkový kovový podklad (tenoučký plíšek), kterým se podkládají některé kameny, aby se dosáhlo jejich většího třpytu. Může být zlatá, stříbrná, olověná, cínová apod.

pevný odkaz >>>

Formy nábojnic

Podle formy dolní části rozlišujeme: okrajové, polookrajové a bezokrajové nábojnice. Dále podle tvaru: cylindrické, lehce kónické a lahvové.

pevný odkaz >>>

Frankové

Kmeny germánského původu, od 4. stol. usedlé v Galii. Za vlády rodu Merovejců (5.-8. stol.) a Karlovců (8.-9. stol.) vytvořili říši, která byla základem Francie a Německa.

pevný odkaz >>>

Funkcionalismus

Funkcionalismus je směr především architektonický, ale částečně se projevil i ve výrobě nábytku a bytových doplňků. Vznikl po 1. světové válce a často se jeho jménem všeobecně označuje moderní architektura. Funkcionalistická architektura je velmi účelná bez přítomnosti klasických výtvarných projevů. U větších staveb je důsledně využíván železobetonový skelet.

pevný odkaz >>>

Glaser Safety Slug

Označení střeliva s pojistnou střelou, s vysokým výdejem energie a nízkým hloubkovým působením v cíli.

pevný odkaz >>>

Haikuchi

Haikuchi, někdy známé také jako aikuchi, patří v záplavě kratších japonských zbraní mezi ty známější. Název lze přeložit jako „příjemný společník", ale ve skutečnosti to byly kupodivu velmi nebezpečné zbraně. Rukojeť bývala obvykle ze dřeva v kombinaci s rohovinou a čepele měřily na délku 20-25 cm. Popularitu si získaly v 19. století a nosily je lidé ze všech vrstev společnosti.

pevný odkaz >>>

Halapartna

Tyčová zbraň s čepelí ve tvaru sekyry. Končí dlouhým hrotem, na hřbetě čepele je zobec

pevný odkaz >>>

Hamidashi

Tento japonský ekvivalent dýky vypadal velmi působivě. Hamidashi mělo jednobřitou, mírně zakřivenou čepel o délce 20-30 cm a rukojeť měl obvykle vyvažovanou spletenými provázky přes základní potah z rybí kůže. Po celá staletí je tato zbraň pověstná jako oblíbený nástroj úkladných vrahů.

pevný odkaz >>>

Handžár

Původně arabský výraz pro nůž a dýku. Sečná zbraň - obdoba šavle se zakřivenou čepelí a kloubovou rukojetí, bez záštity

pevný odkaz >>>

Hejtman

Z německého Hauptmann - nadřízený, velitel. Hodnost důstojníka, který velel setnině vojáků. V husitském vojsku se takto označoval velitel vůbec.

pevný odkaz >>>

Historismus

Historismus - také období historizujících slohů, je výtvarným projevem 2. poloviny 19. století, kdy se umělci i řemeslníci a architekti inspirovali minulými historickými slohy. Projevoval se v architektuře, užitém umění (při výrobě nábytku) i ve výtvarném umění. Má velmi blízko k akademismu.

pevný odkaz >>>

Hlavice

Masivní část uzavírající vrchol rukojeti u symetricky řešených jílců. Vyvažovala těžiště zbraně a zajišťovala její konstrukci: nýtem nebo šroubem byla připevněna k trnu

pevný odkaz >>>

Holandský křesadlový zámek

Nejstarší typ křesadlového zámku, má více obměn, v Anglii se nazývá Jakobínský zámek. Je přechodem od doutnákového ke křesadlovému zámku.

pevný odkaz >>>

Homér

Smyšlená postava nejstaršího řeckého básníka. Podle legendy žil kolem r. 800 př. n. letopočtem. Epické básně Ilias a Odyssea, které se mu připisovaly, byly mladšího původu a vznikaly po částech.

pevný odkaz >>>

Impresionismus

Impresionismus byl umělecký směr ovlivňující výtvarné umění, literaturu a hudbu. Zrodil se ve Francii jako nový pokrokový směr a ovlivnil i naše umělce. Impresionismus se datuje od roku 1860 do roku 1900 a za dobu svého trvání prodělal několik vývojových fází.

pevný odkaz >>>

Inch

Anglicko-americké označení míry, 1" = 25,3995 mm.

pevný odkaz >>>

Inkrustace

Inkrustace je vkládání kovu měkčího do kovu tvrdšího. Do plochy zdobeného předmětu se vyryje ornament. Vzniklá rytina je vyplněna tenkým drátem a ten je zaklepán kladívkem do rytiny. Zdobený předmět je potom vybroušen a vyleštěn. K inkrustaci se používají dráty zlaté, stříbrné, mosazné i měděné. Touto technikou se zdobily zbraně, šperky, hodinky i příbory.

pevný odkaz >>>

IPSC

International Practical Shooting Confederation - spolek pro dynamické střelecké sporty; praktické střelby z pistole.

pevný odkaz >>>

Jagd

Lov krátkými ručními zbraněmi je ve většině států vzhledem k přísným loveckým zákonům zakázán.

pevný odkaz >>>

Jambiya

Tato jednobřitá dýka je jednou z nejatraktivnějších zbraní indické oblasti. Její čepel bývala často vykládána zlatem, nefritem nebo slonovinou a dřevěná pochva - často mnohem delší nežli samotná čepel - bývala potažená kůží nebo hedvábím. Zbraň byla symbolem statutu svobodného člověka a její odejmutí znamenalo nenapravitelnou pohanu. Čepel mohla mít jakoukoli délku v rozmezí 12-25 cm. V Indii se preferoval kratší model, zatímco delší variantu používali Berbeři v Maroku. Tyto zbraně se dosud vyrábějí, ale jen pro dekorativní účely.

pevný odkaz >>>

Jantar

Jantar je zkamenělá pravěká pryskyřice a nachází se především na březích Baltského moře. Velmi vzácné jsou kusy se zkamenělým pravěkým hmyzem. Malé kousky jantaru samy o sobě nejsou vzácné. Někdy se jantar nahrazuje umělou hmotou. Pravý jantar plave na hladině hustého roztoku kuchyňské soli (do vody se sype sůl tak dlouho, až se přestane rozpouštět). Napodobenina z umělé hmoty klesne ke dnu tohoto roztoku. Gagat je zvláštní druh černého uhlí, někdy se mu říká černý jantar. K výrobě šperků se používá pouze ojediněle.

pevný odkaz >>>

Jatagan

Orientální nůž, kratší než handžár, s prohnutou, jednobřitou čepelí a kloubovou rukojetí

pevný odkaz >>>

Jílec

Obměna výrazu rukojeť. Sestává z hlavice, sloupku, záštity a eventuelně z koše.

pevný odkaz >>>

Kandžar

Kandžar pochází, podobně jako talvar, od muslimů a i další varianty tohoto slova jsou v několika jazycích výrazem pro „nůž". Zbraň má čepel s dvoubřitým ostřím, která obvykle měří 25-30 cm a je mírně zakřivená. Rukojeť pistolového tvaru mívala obvykle držadlo ze slonoviny nebo nefritu a celou zbraň často zdobily barevné kameny a zlato.

pevný odkaz >>>

Kandžarli

Zbraň z oblasti Indie. Výjimečná čepel kandžarli má vzhled, jako by se ji někdo pokušel ohnout zpět - nejdříve opisuje oblouk a pak se jakoby narovnává. Čepel měří 13-25 cm. Držadlo rukojeti bývalo obvykle ze slonoviny, hlavice mívala tvar vějíře a mohl, ale nemusel být přítomen oblouk koše.

pevný odkaz >>>

Kanelování

Kanelování - svislé rýhy nebo žlábky na dřevu, keramice atd.

pevný odkaz >>>

Kanton

Ve Švýcarech - okrsek, zahrnující větší souvislé území se společnou správou

pevný odkaz >>>

Karabela

Polská šavle mírně esovitého tvaru. Jílec nemá záštitný oblouk, čepička svým tvarem poněkud připomíná profil ptačí hlavy, ramena záštity jsou obvykle mírně skloněná. Karabela patřila k slavnostnímu národnímu kroji

pevný odkaz >>>

Karabina

Dlouhá palná zbraň, vzniklá zkrácením hlavně pušky obvyklé délky. Zpravidla určena jako výzbroj speciálních (jízdních, útočných, policejních atd.) jednotek

pevný odkaz >>>

Kard

Je to prostá jednobřitá zbraň z indické oblasti, jejíž délka se pohybuje v rozmezí od 20 do 40 cm a která má zesílený hrot ostří, aby se zvýšila účinnost při bodání. Držadlo rukojeti bývá obvykle vyrobeno z kosti nebo z rohu a přímá rukojeť nemívá žádnou záštitu.

pevný odkaz >>>

Karyatida

Karyatida - podpěrná plastika ve tvaru ženské postavy.

pevný odkaz >>>

Katzbalger

Krátký meč lancknechtů. Sloupek a hlavice splývají, záštita má tvar položeného písmene S. Pochva obsahovala též soupravu nožů

pevný odkaz >>>

Kelce

Kelce jsou horní tupé špičáky jelenů a laní, dříve se jim říkalo grandle. Používaly se především do drobných stříbrných šperků s loveckou tematikou i k výrobě šperků pro ženy. Tyto šperky, především starší a zdobnější práce, jsou hledané a poměrně ceněné.

pevný odkaz >>>

Khanda

Pokud má Indie nějaký národní měč, pak je to bezesporu khanda. Zbraň má dlouhou, jednosečnou přímou čepel, která se obvykle u tupého hrotu poněkud rozšiřuje. Držadlo rukojeti je mírně lomené vpřed a jeho zahnutý vrchol formuje hlavici, která umožňovala používat zbraň podobným způsobem jako bastardský meč. Meč může dosahovat délky až 75 cm.

pevný odkaz >>>

Kilidž

Turecká šavle s čepelí v poslední pětině u hrotu rozšířenou. Rozšířená část, tzv. jelmán, byla dvoubřitá

pevný odkaz >>>

KK

Zkrácené označení pro malorážní zbraně.

pevný odkaz >>>

Klan

Kmen, původně spojený příbuzenskými svazky. Skotské klany měly vlastní správu, soudnictví i společenské rozvrstvení, které se řídilo bojovými tradicemi jednotlivých rodin klanu.

pevný odkaz >>>

Klasicismus

Klasicismus je umělecký směr, jenž v různých dobách bral za svůj vzor klasické umění antického Řecka a Říma. Nejznámější je období od druhé poloviny 18. století až do první třetiny 19. století.

pevný odkaz >>>

Kloubový závěr

Princip tohoto závěru pochází od Maxima a u samonabíjecích pistolí ho využívá Borchardt a Luger. Zbraň funguje na principu krátkého zpětného pohybu hlavně, závěr je kloubový, uzamknutý. Po výstřelu jde závěr po krátké dráze zpět, odemkne se a hlaveň se zastaví. Závěr se pohybuje setrvačností dále, natáhne zámek, vytáhne a vyhodí nábojnici, mezitím je ze zásobníku posunut nový náboj a vracející se závěr ho zasune do komory.

pevný odkaz >>>

Kmet

Za knížecí vlády v Čechách hlava rodu, vladyka, rádce knížete, soudce

pevný odkaz >>>

Kodex

V latině původně znamenal svazek, soubor zákonů, zákoník. Ve středověku značí soubor církevních textů založených na Starém a Novém zákoně

pevný odkaz >>>

Kolečkový zámek

Kolečkový zámek vznikl pravděpodobně v Norimberku roku 1515. Hlavní součástí tohoto zámku je zakalené ocelové kolečko, na které je přitlačován pazourek, upevněný v čelistech pohyblivého kohoutku.

pevný odkaz >>>

Komora

1) Místo pro náboj v revolveru. 2) V odborné literatuře se slovem „komora" označuje i základ hlavně, do něhož se zasune náboj pomocí cylindrického závěru.

pevný odkaz >>>

Kompenzátor

Druh úsťového zařízení, sloužící k usměrnění vytékajících prachových plynů, tak aby se omezil zdvih hlavně při střelbě dávkou

pevný odkaz >>>

Koncíř

Koncíř je zbraň, která se vyvinula z bodného meče a vývojem dospěla k takové formě, že se jí dalo pouze bodat.

pevný odkaz >>>

Kontrola střelby

Na rozdíl od neregulovatelných plnoautomatických zbraní, které stlačením spouště pálí tak dlouho, dokud spoušť není opět uvolněná, anebo dokud nedojde střelivo, je mechanismus spouště kontrolovatelný automatikou, která umožňuje po každém stlačení spouště vystřelení určitého, předem určeného množství střel. Smyslem tohoto systému je zabránění plýtvání municí a zvýšení přesnosti střelby.

pevný odkaz >>>

Kopí

Tyčová zbraň s hrotem listového tvaru. K ratišti je připevněn tulejí - dutou, železnou násadou

pevný odkaz >>>

Kora

Pravou nepálskou národní zbraní je kora, která pochází z 9. století. Její neobvyklá čepel dosahuje délky přibližně 60 cm, je zakřivená dovnitř a má na hrotu konkávní zářezy. U toho nejnižšího se obvykle nachází budhistický symbol lotosového květu v kruhu. V dnešní době se prstence rukojeti obvykle vyrábějí z oceli, ale je možné najít i starší exempláře, kde jsou ještě prstence mosazné. Držadlo rukojeti je válcovité a je upevněno mezi dvěma předměty ve tvaru disků. Pochvy jsou potaženy kůží a zdobeny sametem.

pevný odkaz >>>

Korál

Korál je organický výměšek mořských polypů. Pro klenotnictví jsou nejžádanější korály červené barvy. Existují náhražky z umělé hmoty.

pevný odkaz >>>

Kord

Dlouhá štíhlá bodná zbraň. Okolo jílce je koš různého provedení, který slouží jako chránič ruky.

pevný odkaz >>>

Korduláč

Český název pro tesák nazývaný v Itálii coltelaggio nebo cortelaggio (nůž - coltello)

pevný odkaz >>>

Korseka

Z italského corsesca; sudlice korsického původu s dlouhým souměrným listem a dvěma hrotitými křidélky nad tulejí

pevný odkaz >>>

Koš

Soustava kovových prutů a úponků připevněná k hlavici a záštitě jako masivní ochranná síť klenutá kolem ruky. Nejdříve se vyvíjel v souvislosti s kordem, převzaly jej však i další typy bitevních a armádních zbraní. Existovaly též koše z plechu nebo perforovaného či reliéfně zdobeného kovového plátu - tzv. zvoncové koše

pevný odkaz >>>

Kosmas

První český letopisec, narozen asi 1045, studoval v Praze a v Lutychu, byl kanovníkem a děkanem u sv. Víta v Praze. Jeho Chronica Boemorum - Kronika Čechů - sahá do r. 1125, kdy zemřel.

pevný odkaz >>>

Kozlice

Douhlavňové zbraně s hlavněmi ležícími ne vedle sebe, ale nad sebou. Název kozlice je pravděpodobně starý řemeslný výraz.

pevný odkaz >>>

Krátký zákluz

U samonabíjecích zbraní s krátkým zákluzem hlaveň a závěr spolu zaklouzávají na určité dráze, poté se hlaveň zastaví a v zákluzu pokračuje závěr, který zajistí přípravu mechanismů zbraně k dalšímu výstřelu

pevný odkaz >>>

Křesadlový zámek

V druhé polovině 16.století se rozšířila nová zapalovací soustava - křesadlový zámek. Pánvička zámku má víčko, které slouží zároveň jako ocílka, na níž narazí pazourek upevněný v kohoutku a jiskry po odskočení víčka padnou na pánvičku.

pevný odkaz >>>

Kris

Zbraň z oblasti Indonésie. Kris je nepochybně jednou z nejznámějších a nejúčinnějších zbraní této oblasti. Někdy se mu také říká malajská dýka. Zbraň by měla zřejmě pocházet ze 14. století z muslimského sultanátu ve středu Jávy, kterému tehdy vládl král z Janggolo, ale skutečná historie je zahalena mýty - v místní tradici panuje například nevyvratitelné přesvědčení, že dobrý kris má i svou vlastní duši.

pevný odkaz >>>

Kubismus

Kubismus byl velmi originální umělecký směr z let 1907 - 1914. Hlavním iniciátorem tohoto směru byl francouzský malíř Cézanne. Kubismus zcela nezanikl ani po první světové válce, ale pokračoval v různých obměnách. Kubismus se projevoval také v užitém umění, tvarech nábytku i bytových doplňků. Vše v kubistickém stylu z kubistického období je sběratelsky mimořádně zajímavé a finančně vysoce ceněné.

pevný odkaz >>>

Kuléř

Kameník zhotovující kamené náboje do děl a praků.

pevný odkaz >>>

Kuza

Tyčová zbraň s rovně nasazenou, jednobřitou čepelí, která tvarem poněkud připomíná čepel kosy. Italský typ - falcione - má název přímo odvozený od slova falcio - kosa

pevný odkaz >>>

Kvaiken

Tato zajímavá japonská zbraň byla starobylou dýkou určenou pro ženy. Kvaiken měla prostou pochvu z lakovaného dřeva a její dvoubřitá čepel o délce 20-30 cm se dala použít jak pro obranu, tak v případě, že by ženu čekalo zneuctění pro seppuku, rituální sebevraždu způsobem harakiri.

pevný odkaz >>>

Laborace

Jde o přesnou definici složení náboje.

pevný odkaz >>>

Lafeta

  Jedna z částí děla, slouží k nastavení hlavně děla, zajištění stability děla při střelbě a jeho pohybu.  

pevný odkaz >>>

Lancknecht

Něm. Landsknecht - za žold najatý voják. Systém najímání se ustálil koncem 15. stol. Lancknechty  povolával do zbraně příslušný hejtman, výstroj i výzbroj si zprvu opatřovali sami. Pluk 1. se skládal z 10 -16 praporů po 300 až 500 vojáků.

pevný odkaz >>>

Lazura

Lazura je tenká průsvitná vrstva olejové barvy.

pevný odkaz >>>

Lermo

Z německého Larm - poplach, hluk, povyk. V rakouské armádě označení poplachu, rozšířené mezi českými vojáky.

pevný odkaz >>>

List (záštitný)

Kovový, někdy perforovaný terčík na dně koše chránící ruku proti ráně, která by směřovala podél čepele. Mívá tvar misky nebo mušle

pevný odkaz >>>

Llama Gabilondo y Cia

Tato firma má sídlo ve španělské Vitorii. Vyrábí DA-revolver Gabilondo se zajímavým automatickým systémem pojistky, a to ve třech velikostech rámů a ve více modelech. Je známá hlavně různými SA-pistolemi ve stylu Government.

pevný odkaz >>>

Long Rifle (LR)

Americko-anglické označení malorážních nábojů .22 s delší nábojnicí.

pevný odkaz >>>

Luger

Protože Borchardtova pistole byla poruchová a těžkopádná, konstrukčně ji přepracoval Georg Luger, technik pocházející z okruhu Löweho spolupracovníků. Lugerova pistole Parabellum ráže .7,65 Para se začala v Evropě používat v roce 1900. Když se v roce 1904 podařilo překonat Coltův a Browningův odpor, pronikla i do USA. Jako služební zbraň ji začali používat v roce 1900 ve Švýcarsku. Silnější 9 mm ráže Para se v roku 1904 uplatnila v německém císařském námořnictvu a v roce 1908 se tato zbraň stala trvalou součástí výzbroje německé armády. Tím začala celosvětová úspěšná cesta náboje 9 mm Para (Luger).

pevný odkaz >>>

Magacín

Vojenské skladiště - lidový výraz

pevný odkaz >>>

Magnum

Původně vedlejší označení nábojů s prachovou náplní. Dnes toto slovo víceméně ztratilo svůj původní význam a slouží jako módní či reklamní označení.

pevný odkaz >>>

Major and Minor Factoring

Podle sportovních předpisů IPSC je váha projektilu a rychlost střely určujícím momentem pro dvoutřídní systém hodnocení.

pevný odkaz >>>

Malá ráže

Označení malorážních nábojů. Pro sportovní potřeby se používají náboje ráže .22 s okrajovým zápalem.

pevný odkaz >>>

Malchus

Též falchion, bazelaire. Křivý meč s čepelí v dolní pětině rozšířenou a k hrotu seříznutou obloukem. Zachoval se pouze na vyobrazeních

pevný odkaz >>>

Mandau

Tuto zajímavou víceúčelovou zbraň, pocházející z oblasti Indonésie, používají některé z kmenů na Borneu, včetně Dajáků. Slovo v překladu znamená „lovec lebek" a zbraň tomuto účelu sloužila po staletí. Čepel bývá obvykle jednobřitá, dosahuje délky 50 cm a je mírně zakřivená. Záštity se vyskytují zřídka, ale hlavice jsou zařezávané tak, že představují ornamentální masky nebo postavy. Mandau je mezi chladnými zbraněmi unikem a získat nějaký se zřejmě podaří jen prostřednictvím dealera s kontakty v dané oblasti. Určit cenu nebo zjistit historii konkrétní zbraně bude s velkou pravděpodobností nemožné.

pevný odkaz >>>

Manufaktura

Soukromý nebo státní podnik s větším počtem řemeslníků a s převládající ruční výrobou. Manufaktury byly od 17. stol. předchůdci továren.

pevný odkaz >>>

Markitán (ka)

Provázeli jednotlivé pluky a ve vojenském ležení i za pochodů prodávali vojákům potraviny.

pevný odkaz >>>

Mauser

Zbrojařská továrna Mauser vyráběla v roce 1878 „Cik-cak revolver", u něhož byla rotace válce založena na spojení se spouštěcím mechanismem. Rotaci řídil kolík zasahující do drážky ve tvaru Z na vnější straně válce. Vojenské úřady však tento typ revolveru nepřijaly, proto se zájem bratrů Mauserových soustředil na samonabíjecí pistole. Po mnoha neúspěšných pokusech, které vycházely z příliš komplikovaných návrhů, se dostavil úspěch, a to v podobě armádního modelu 1896. Pistole měla bizarní tvar, což jí přineslo vtipnou přezdívku „smetáková ručka". I když nový typ pistole s označením C 96 nezískal hned očekávané vojenské objednávky, pistole si získávala stále větší popularitu. Zásluhu na tom mělo i řešení zásobníku, který byl umístěn před spouští. S tímto konstrukčním prvkem se i dnes střetáváme u několika typů sportovních pistolí. Novinkou byla též nízká poloha osy hlavně nad rukojetí, která umožňovala pozitivní kontrolu zpětného rázu.

pevný odkaz >>>

Meč

Dlouhá sečná a bodná zbraň, čepel má většinou dvě ostří.

pevný odkaz >>>

Meč Gladius

Meč gladius se zachoval jen v mizivém počtu exemplářů, které ničím příliš nenaznačují, že to nepochybně musela být, a to nejen mezi meči, jedna z nejefektivnějších zbraní všech dob. Gladius byl krátký, bodný meč. Byl dvojsečný a měl silný ostrý hrot. Čepel byla široká, ale na délku zřídka přesahovala 60 cm. V pozdějších dobách byla čepel pro potřeby kavalerie kvůli sekání upravena na délku 75 cm. Rukojeť byla pozoruhodně jednoduchá - postrádala téměř záštitu, ale kulatá hlavice umožňovala, že se zbraň dala v bitvě snadno uchopit.

pevný odkaz >>>

Minomet

Minomet je dělostřelecká zbraň, zpravidla s hladkou hlavní a obvykle bez zákluzu, střílející vrchní skupinou úhlů. Střela do minometu se nazývá mina.

pevný odkaz >>>

Misericordia

Dýka italského původu s velmi tenkou, pevnou čepelí

pevný odkaz >>>

Monturní komise

Komise určující a schvalující vojenskou výstroj

pevný odkaz >>>

Multinabíječ

Dnes už běžný výraz pro moderní samonabíjecí pistole s kapacitou zásobníku na 15 a více nábojů (velkokapacitní zásobníky).

pevný odkaz >>>

Multiráže

Výrobní označení, které umožňuje výměnu hlavní s několika rážemi u přizpůsobivého zbraňového systému firmy P. Stáhl v Paderbornu.

pevný odkaz >>>

Múzy

V řeckém bájesloví ochránkyně jednotlivých druhů umění, provázející boha Apollóna

pevný odkaz >>>

Nabíjení tlakem plynu

U těchto zbraní probíhá pohyb závěru odvedením plynů, vzniknuvších výstřelem, kanálkem, ty tlačí dále na píst a uvádějí ho do chodu.

pevný odkaz >>>

Náboj

Kompletní jednota všech muničních komponentů - střela, náplň, nábojnice a zápalka - připravená ke střelbě.

pevný odkaz >>>

Náboje s centrálním uložením zápalky

U těchto nábojů je zápalka uložena centrálně, na dně nábojnice.

pevný odkaz >>>

Náboje s komínkovou zápalkou

Tento raný typ náboje byl vyvinut r. 1835 pařížským puškařem C. Lefaucheuxem, který se snažil vyrobit jednotný náboj, použitelný pro zadovky. Dále vylepšil tento typ náboje C.R. Houilliers (patent z r. 1850). U tohoto náboje je zápalka umístěna v komínku, kolmo na obvod dna nábojnice, mimo těla nábojnice a úderem kohoutu, stejně jako u perkusního zámku, dochází k iniciaci.

pevný odkaz >>>

Náboje s okrajovým zápalem

Patrony se zápalnou masou v dutém stočeném okraji na dně nábojnice, která je aktivována úderníkem, jenž je u těchto patron relativně měkký a tenký.

pevný odkaz >>>

Nábojnice

1) Část náboje, která spojuje náplň a zápalku do jednoho celku. 2) U cylindrických zbraní cylindrický závěr, který spojuje nábojovou komoru a hlaveň do jednoho celku.

pevný odkaz >>>

Nábojová komora

Zadní část hlavně, určená k zasunutí a vystřelení náboje

pevný odkaz >>>

Nagamaki

Tuto dvouruční japonskou zbraň, poněkud připomínající halapartnu, bylo možné spojit s kratší rukojetí a používat jako meč. Populární se nagamaki stalo přibližně kolem roku 1600 a hojně se používalo i později, dokonce i během restrukturalizace japonské společnosti, která byla zahájena v roce 1867. Vojáci, kteří byli vybráni, aby ji používali, museli projít speciálním výcvikem. Několik exemplářů nagamaki údajně v soukromých sbírkách mimo území Japonska existuje, ale že by se objevily v prodeji, to je vysoce nepravděpodobné.

pevný odkaz >>>

Nákončí

Kování zpevňující konec pochvy u hrotu

pevný odkaz >>>

Námořní šavle

Kolem roku 1800 se u britských útočných zbraní začaly objevovat zakřivené čepele, které jako první zřejmě vyráběli zbrojíři z Birminghamu. Délka rukojetí byla redukována na 10-13 cm, a přestože zůstal zachován oblouk koše a povrch rukojeti se vyráběl ze slonoviny nebo podobných materiálů -úroveň uměleckého provedení klesla. Nakonec bylo zakřivení čepelí stále výraznější a zkracovaly se až na délku pod 75 cm. Tyto zbraně jsou známy jako námořní šavle, a přestože se pozoruhodně podobají svým armádním ekvivalentům jsou podstatně těžší a poněkud rozměrnější.

pevný odkaz >>>

Navaja

Tento španělský typ zavíracího kapesního nože pochází nejméně z 15. století a vyráběli ho nožíři v řadě španělských měst. Byl to předchůdce nože s čepelí na pero (vyskakovacího nože) - jeho mírně zakřivená čepel se zaklápěla do rukojeti. Právě o navajích také pojednává první příručka o boji s nožem, kterou napsal v roce 1849 pravděpodobně vyděděný italský nebo španělský šlechtic, známý pouze jako M. d. R. Příručka byla zaměřena na třídu pracujících a autor v ní často trousil opovržlivé poznámky na adresu „tak zvaných vyšších vrstev" a bojovníky s nožem nazýval baraderos. Přestože se navaja obvykle používala k sekání do protivníka, podle M. d. R. byla přijatelná jakákoli taktika, která přináší výhodu. Pokud všechno ostatní selže, psal, vrhněte nůž po svém protivníkovi, abyste získali čas utéci oknem. Navaja se dosud používá po celém španělsky mluvícím světě v mnoha verzích, a tak má vytrvalý sběratel potenciální možnost nashromáždit slušnou sbírku. Přestože zřejmě nedokáže určit u všech zbraní jejich historický původ, získá nepochybně fascinující soubor.

pevný odkaz >>>

Neoklasicismus

Neoklasicismus vznikl po 1. světové válce jako reakce na kubismus a vrací se k jasné kompoziční harmonii a obrysovým liniím i tradiční tematice. Neoklasicismus byl v letech 1918 - 1925 rozšířen po celé Evropě.

pevný odkaz >>>

Nerezová ocel

Nerezová ocel je souhrný název pro velké množství druhů oceli, jejichž složení se liší. Tento materiál nerezaví ani za vysoké vlhkosti.

pevný odkaz >>>

Niello

Niello je zdobení stříbrných předmětů. Do předmětu ze stříbra je vyryta ozdoba a vzniklé rýhy jsou vyplněny směsí stříbra, mědi, olova a síry. Tato směs se vypálí. Po vyleštění vznikne na povrchu předmětu ocelově lesklý obraz na černém povrchu.

pevný odkaz >>>

Nitrocelulózový prach

Nitrovaná celulóza slouží jako základní látka mnoha moderních bezdýmných prachů.

pevný odkaz >>>

No-dachi

Jednou ze zbraní, která vypovídá o dovednosti japonských mistrů mečířů, je pěchotní meč no-dachi. Tato obrovská zbraň s čepelí, dosahující často délky až dvou metrů, se nosila na zádech. Pro její užívání byly cvičeny speciální oddíly vojáků, které ji pak používaly k střemhlavým útokům na čelní linie nepřítele. Nikdy se ale příliš neujala. No-dachi byla čistě útočná zbraň a také pochvy na ni byly z obyčejného dřeva a bez zvláštního zdobení. Exemplářů no-dachi se vyrobilo jen málo a šance jeden z nich získat je mizivá.

pevný odkaz >>>

Nůž na přežití

Většinou masivní dýkový nůž. Čepel má obvykle jedno ostří a u hrotu druhé ostří, na které navazuje na hřbetě pilka. V sestavě nože, buď ve schránce v duté rukojeti, nebo v upravené pochvě, bývá uložena další výbava pro přežití jako např. Rybářské náčiní, prostředky na rozdělování ohně.

pevný odkaz >>>

Oblouk (záštitný)

Též oblouček; kovový prut, který se spojuje se záštitou v přední části rukojeti nad klouby ruky

pevný odkaz >>>

Obsidián

Druh velmi tvrdého, sklovitého minerálu

pevný odkaz >>>

Odběr prachových plynů z hlavně

Slouží k zabezpečení automatické funkce zbraně. Plyn z hlavně je kanálkem odveden zpravidla proti pístu, který svoji energii předává nosiči závorníku, ovládajícímu závorník a ostatní mechanismy zbraně

pevný odkaz >>>

Opakovací zbraň

Zbraň se zásobovacím zařízením, u níž je příprava zbraně k výstřelu (zasunutí náboje do nábojové komory, napnutí bicího mechanismu) zajištěna ručním ovládáním závěru. K opakovacím zbraním se řadí i zbraně s více nábojovými komorami v otočném válci

pevný odkaz >>>

Oštěp

Tyčová zbraň podobná kopí, avšak lehčí, určená k vrhání. Čepel mívala tvar hrotu šípů, aby se nedala vytrhnout z rány

pevný odkaz >>>

Pair

Ve Francii do r. 1791 příslušník nejvyšší privilegované vrstvy šlechty. V Anglii titul udělovaný prvorozeným členům šlechtických rodů jako hodnost opravňující k hlasu v Horní sněmovně.

pevný odkaz >>>

Pakážní vozy

Z francouzského bagage - zavazadlo. Pakážní vozy patřily k zadnímu voji a od povozů s municí, nářadím apod. se lišily tím, že vezly zavazadla s osobními potřebami vojáků.

pevný odkaz >>>

Palaš

Sečná zbraň s rovnou, jednobřitou čepelí. Původně patřila k výzbroji chorvatských oddílů císařské armády, odkud přešla do výzbroje těžké jízdy

pevný odkaz >>>

Pamětní zbraně

Začátkem šedesátých let vyšla z USA tendence výroby vzpomínkových anebo suvenýrových zbraní, určených k různým pamětním příležitostem. Ve většině případů jsou to variace sériových modelů, v dokonalém, často ručním provedení.

pevný odkaz >>>

Pantloky

Pantloky jsou dámské náušnice se závěsy.

pevný odkaz >>>

Parkerizování

Fosfatační postup k ochraně kovu proti korozi nazvaný podle Parkera.

pevný odkaz >>>

Partyzána

Tyčová zbraň se symetrickou čepelí ve tvaru jazyka a s křidélkovými výběhy nad tulejí

pevný odkaz >>>

Pata

Výlučná zbraň Hindů - pata - měla dlouhou, přímou dvoubřitou čepel a populární se stala v době, kdy se v Indii začali zavádět evropští obchodníci. Čepele se tudíž obvykle vyráběly v Itálii nebo ve Španělsku. Součástí paty byl připojený kovový rukávec, který chránil ruku, takže vznikl meč s kovovou rukavicí. Techniku paty pak bylo velice obtížné ovládnout, ale právě mistři paty patřili k tomu nejlepšímu, co indický subkontinent zrodil.

pevný odkaz >>>

Pavé

Pavé (česky dlažba) je obrazec nebo plocha plně vysázená drobnými kameny.

pevný odkaz >>>

Peacemaker

Populární označení pro kolt Single Action Army Revolver (model P). Poprvé byl tento název použit jako reklama v sedmdesátých letech min. století agenturou B. Kittredge & Co. z Cincinnati.

pevný odkaz >>>

Perkusní zámek

Střelné zápalky vynalezené Forsythem spolehlivě vyřešily zapálení prachové náplně a dovedly tím předovku k vrcholu své dokonalosti. Zápalka ve tvaru kloboučku s nalisovanou třaskavou náplní (třaskavá rtuť) se nasazovala na piston, na který udeřil úderný kohout a spolehlivě dosáhl detonace, jež zapálila střelný prach v nábojové komoře. I dnes jsou náboje přiváděny k výstřelu pomocí úderu, jenž vyvolá chemickou reakci a následnou explozi. V podstatě můžeme říci, že se neodlišují od perkusního zapalování.

pevný odkaz >>>

Perly

Perly patří stejně jako drahé kameny ke šperkům. Perly jsou přírodní a umělé. K přírodním patří perly mořské orientální, které jsou nejvzácnější a mají krásný perleťový lesk. Barvu mají mléčně bílou. Raritou jsou mořské perly barvy černé. Jiným druhem perel jsou perly pěstované, nazývané také japonské, vznikly přírodně, ale za přispění člověka. Mají pravidelný kulatý tvar, od pravých perel, vzniklých bez zásahu člověka, se dají rozeznat pouze rentgenem. Perly říční jsou menší, nepravidelné a nemají krásný lesk jako perly mořské, a proto je také jejich cena menší než poloviční. Umělé perly jsou ze skla potaženého perleťovou vrstvou, umělou nebo přírodní. Kvalitní napodobeniny perel nerozezná laik od pravých perel.

pevný odkaz >>>

Píka

Tyčová zbraň podobná kopí. Některé typy mají čepel dlouhou a tenkou jako sídlo

pevný odkaz >>>

Plaké

Plaké (z francouzského plaqué) - jde rovněž o pozlacený obecný kov, ale kvalita pozlacení se nerovná dublé.

pevný odkaz >>>

Plášťové střely

Střely, u nichž je olověné jádro obalené pláštěm, který je ocelový, měděný nebo pokrytý Tombach-plechem.

pevný odkaz >>>

Platnéř

Platnéř byl výrobce součástí brnění a kovových plátů, řemeslo zaniklo po 30ti leté válce.

pevný odkaz >>>

Pojistka

1) Obecně - Zařízení, které u natažené zbraně zabraňuje samovolnému spuštění. 2) U automatické revolverové pojistky jde o to, že i když není stlačena spoušť a úderník kohoutu spustí, v tom momentu se mezi úderník a rámy revolveru vsune destička, která takto účinně zabrání kontaktu se zápalkou náboje.

pevný odkaz >>>

Polodrahokamy

Při výrobě exkluzivních sběratelských nožů se někdy používají polodrahokamy, např.jaspisy, heliotropy, onyxy či acháty.

pevný odkaz >>>

Pouzdro závěru

Ústřední část zbraně, sloužící k uložení pohyblivých součástí a upevnění hlavně

pevný odkaz >>>

PPS

Praktická pistolová střelba

pevný odkaz >>>

Prachař

Výrobce střelného prachu z ledku, uhlí a síry pro střelbu a potřebu lomů.

pevný odkaz >>>

Předovka

U předovek je základem střelná látka v sypké formě nebo v předem připravených spojených jednotkách (papírových náb. apod.), které se vsouvají do nábojové komory zpředu, přes ústí hlavně nebo komory. K zapálení střelného prachu se používá doutnákový, kolečkový, křesadlový nebo perkusní zámek. Jako nálož se pro klasické předovky a jejich moderní napodobeniny používá černý střelný prach. Bezdýmný prach se nesmí používat, protože konstrukce zbraně by se tlakem plynů po výstřelu roztrhla.

pevný odkaz >>>

Pretoriáni

Ozbrojená stráž římského císaře

pevný odkaz >>>

Prsten

Též palcový kroužek; železný prut na rubové straně rukojeti chránící palec, který se v tomto místě opíral o čepel

pevný odkaz >>>

Push dagger

Tlačná dýka. Otevřený nůž s čepelí, jejíž osa je kolmá k rukojeti. Rukojeť se drží v pěsti a čepel vyčnívá mezi prsty.

pevný odkaz >>>

Pyrit

Pyrit je velmi rozšířený, kovově se lesknoucí, žlutý minerál, skládající se ze železa a síry (FeS2), který při nárazu na křemínek nebo na kov zajiskří.Slouží především u kolečkových zámků k zapálení střelného prachu.

pevný odkaz >>>

Quillon

Historii quillonu, který není nic jiného nežli menší verze meče, lze vysledovat až do doby hallstattské kultury keltské civilizace, reprezentující přechod mezi dobou bronzovou a dobou železnou. Zbraň měla pravidelně se zužující čepel, oválnou nebo půlkruhovou hlavici a masivní záštitu. Do současné podoby se dýka vyvinula ve 13. století. Jednalo se primárně o rytířskou zbraň, která se nosila zavěšená u pasu za kroužek provlečený hlavicí - odtud zřejmě její alternativní název - kroužková dýka. Spolu s rytířským stavem vyšel quillon z módy kolem roku 1500. Mnoho quillonu nepochybně existuje v soukromých sbírkách po celé střední Evropě a specializovaný dealer by měl být schopen nějaký obstarat. Vzhledem k jejich vazbě na rytířství bývají ale drahé.

pevný odkaz >>>

Rapír

Na přelomu 15.a 16.století se objevuje rapír. Pod pojmem rapír rozumíme zbraň silně se podobající kordu, avšak s užší čepelí. Této zbraně se nepoužívalo ve válce,  nýbrž k zápolení v soubojích. Zbrojíři ve snaze zdokonalit pružnost a účinnost zbraně začali zužovat a prodlužovat čepele. Přibylo ochranných prutů na jílci. Mění se délka, šířka i průřez čepele.

pevný odkaz >>>

Ratiště

Ratiště je tyčová násada kopí, halaparten a jiných tyčových zbraní.

pevný odkaz >>>

Razance

Střely s výhodnou aerodynamickou formou a vysokou úsťovou rychlostí mají „razantní", tj. nízkou balistickou dráhu.

pevný odkaz >>>

Ráže

Vnitřní průměr hlavně, který se neměří mezi drážkami, ale jako největší vzdálenost mezi poli vývrtu hlavně. Rovněž půměr střely.

pevný odkaz >>>

Renesance

Renesance je pokusem o obnovení antického stylu života. Vznikla v první polovině 15. století v severní Itálii, odkud se šířila dále do Evropy. V Českém království datujeme renesanci v letech 1530 až 1620.

pevný odkaz >>>

Revolver

Zbraně s pevnou hlavní a otáčivým válcem kolem centrální osy a s nábojovými komorami, které mají současně funkci zásobovacího zařízení.

pevný odkaz >>>

Revolver Mateba

S výjimkou italského osmiranového revolveru Mateba, který se v roce 1983 vyráběl v 500 kusové sérii, spočívala nejdůležitější vylepšení v oblasti revolverů ve 20. století v nových výkonnostně silnějších rážích a v celé řadě nových materiálů a technologií. Válec revolveru typu .38 Mateba MTR 8 nebyl umístěn nad spouštěcím mechanismem, ale před ním. Tak se osa hlavně posunula do velmi výhodné nízké polohy nad rukou, čímž zbraň získala výborné vlastnosti při rychlé a přesné střelbě. Čelná poloha válce však tuto zbraň nežádoucím způsobem prodloužila, posunula dopředu i těžiště, a proto tento typ nebyl vhodný k použití ve funkci obranné a služební zbraně.

pevný odkaz >>>

Revolver se svazkem hlavní

U tohoto typu zbraní je několik hlavní spojeno do svazku, který se dá otáčet kolem jedné centrální osy. Výroba nevyžaduje takovou přesnost jako u válcových revolverů, tedy, aby nábojová komora byla v momentu výstřelu naproti základně hlavně. Míření z bezprostřední blízkosti nebylo žádným problémem. Zápornými vlastnostmi těchto zbraní byly rozměry a váha.

pevný odkaz >>>

Ricasso

Z ital.; několik cm dlouhý úsek kordové čepele pod záštitou. Čepel je v tomto místě zúžena a bez ostří, aby se nezranil ukazovák, který se zde opírá o ricasso. Je obvykle chráněné spodní partií koše.

pevný odkaz >>>

Robert Adams

Colt si svou konstrukci revolveru nechal patentovat již v roce 1835 v Anglii, patentová práva však ztratila svou účinnost v roce 1849. Colt je údajně nevyužíval při výrobě, ale pouze proto, aby zabránil konkurenci. Londýnský podnikatel Robert Adams vyráběl perkusní revolver s uzavřeným rámem a spoušťovým napínáním, který v roce 1851 vystavoval i na Světové výstavě v Londýně, a to kromě Coltova modelu Single-Action revolveru s otevřeným rámem a napínacím zámkem.

pevný odkaz >>>

Rokoko

Rokoko je někdy nazýváno pozdní baroko a datováno v letech 1730 - 1780. Není tak monumentální jako baroko, ale je hravé až rozpustilé a postrádá původní barokní patos.

pevný odkaz >>>

Romantismus

Romantismus (1790 - 1830) se objevuje v Anglii jako reakce na oživení zájmu o dějiny středověku a vyvolává v architektuře vlnu staveb a přestaveb v novogotickém stylu. Objevuje se v polovině 18. století a přetrvává do druhé poloviny 19. století. Jako vyhraněný umělecký sloh se v užitém umění projevuje až ve 30. letech 19. století. Někdy se mu také říká druhé rokoko. Vyznačuje se rozvlněnými tvary i bohatými barvami. V literatuře se projevuje tajemnými příběhy, které často končí chmurně. Za romantismu se začínají nosit krinolíny a v domácnostech používat skleníky (prosklené skříně určené k vystavování roztomilých drobností -bibelotů, to je sošek, miniatur atd.)

pevný odkaz >>>

Ruční kanon

Firemní označení pro Thompson/Center Contender, vytvořený závodem SSK.

pevný odkaz >>>

Runka

Italsky roncone - sudlice s širší čepelí zakončenou silným a ostrým hrotem. Další hrot vybíhá kolmo ze hřbetu čepele a od jejího ostří se odděluje zobec

pevný odkaz >>>

Rušení zvěře

Stahování, porcování zvěře

pevný odkaz >>>

Samonabíjecí zbraň

Po každém stisknutí spouště následuje pouze jeden výstřel, před dalším výstřelem je třeba spoušť uvolnit a znovu stisknout. Mechanismus zbraně se samočinně připraví k dalšímu výstřelu

pevný odkaz >>>

Šamšir

Perský typ šavle s čepelí, která se směrem k hrotu úměrně zužuje - na rozdíl od typů tureckých

pevný odkaz >>>

Sapéři

Zákopníci - odvozeno z francouzského výrazu sappe, označujícího zákop, který ohraničoval přední linii fronty.

pevný odkaz >>>

Šáška

Kavkazský a kozácký typ šavle s rukojetí bez záštity a s pochvou, která kryje celý sloupek

pevný odkaz >>>

Šatlén

Šatlén je ozdobný nebo článkový řetízek ukončený karabinkou. Používá se ke kapesním hodinkám. Karabinka se zapíná do oblíku hodinek.

pevný odkaz >>>

Šavle

Šavle je zbraň orientálního původu a jejím charakteristickým znakem je zakřivená čepel.

pevný odkaz >>>

Schiavona

Benátský polní typ meče s rovnou, obvykle dvoubřitou čepelí a košem kornoutového tvaru z překládaných a prořezávaných pásů železa

pevný odkaz >>>

Schönberger

Začátkem devadesátých let minulého století vyvinula rakouská firma Steyer pistoli s označením Schönberger. Tato zbraň je považována za první funkceschopnou samonabíjecí pistoli a výrobce při ní vycházel z Laumannovy opakovačky. Na základě nesprávné interpretace výtahu z patentu dlouho převládal názor, že zamknutý uzávěr této zbraně fungoval na základě zpětného impulzu po výstřelu. Nedalo se to však hodnověrně dokázat, protože se nezachovaly původní náboje. Až moderní výzkumné metody jednoznačně potvrdily, že pistole fungovala na principu opožděného zpětného rázu.

pevný odkaz >>>

Scrimshaw

  Technika zdobení, která se používá pro výrobu rukojetí. Pomocí ocelových rýtek se vyryje kresba, poté se vyplní barvou.  

pevný odkaz >>>

Secese

Secese byla také nazývána jugendstil nebo art noveau a ovlivnila svým uměleckým projevem konec 19. století a začátek 20. století. Její epocha končí s příchodem 1. světové války. Secese silně ovlivnila malířství, sochařství, grafiku i užité umění. Secesní předměty jsou i dnes velmi žádané a některé z nich kupodivu cenově dostupné i méně majetným sběratelům. Například bižuterie a dekorativní předměty z obecných kovů.

pevný odkaz >>>

Sekeromlat

Kamenný klín vybroušený do ostré hrany, s vyvrtaným otvorem, jímž je provlečeno topůrko. Klín je k němu připevněn vázáním

pevný odkaz >>>

Sifonér

Sifonér je vysoký úzký prádelník s mnoha zásuvkami.

pevný odkaz >>>

Šipková střela

Má podobu válce s hrotem, s průměrem menším než je ráže hlavně. Ve vývrtu hlavně je utěsněna pomocí vodicí části. Dosahuje vysokých letových rychlostí

pevný odkaz >>>

Skandinávská čepel

Skandinávský nůž má typický tvar s mírně zvýšeným hrotem. Čepel je štíhlá, hřbet čepele je většinou rovný, mírně stoupá ke hrotu.

pevný odkaz >>>

Skotský meč

Poboční zbraň s rovnou čepelí a mohutným košem ze železných pásů a destiček. Koš je vystlán koženou rukavicí

pevný odkaz >>>

Slonovina

Slonovina pochází z klů slonů. Vyrábí se z ní drobné šperky, sošky a dříve i kulečníkové koule. Cena sošek ze slonoviny má stále vyšší cenu. Pozor na napodobeniny z kosti a umělé hmoty. Pravá slonovina je tvrdší než její napodobeniny.

pevný odkaz >>>

Smalt - Email

Smaltováním se na povrchu šperků vytváří skelný povlak různých barev nebo barevné obrazce. Smalty jsou lehkotavitelná skla, která tvoří sklovitě tvrdou a lesklou vrstvu.

pevný odkaz >>>

Solitér

Solitér je prsten s jedním čirým kamenem bez větších ozdob.

pevný odkaz >>>

Spadroon

Tuto kuriózní zbraň bylo poprvé možno vidět v 80. letech 18. století. Někdy bývá chybně identifikována jako kord pěchotních důstojníků z roku 1786. Zbraň měla původně sloužit k seku i bodnutí, ale byla minimálně úspěšná. Čepele o délce 75-82 cm byly stále příliš dlouhé, aby vyhovovaly požadavkům na bodnou zbraň, jejíž čepel musí být přímá, pevná a relativně kompaktní (tak jako u gladií) - i na zbraň sečnou - jejíž čepel musí být v hlavní části alespoň minimálně zakřivená. Spadroony byly jednosečné, měly přímý hřbet čepele a byly prostě příliš dlouhé. Přestože novinka vznikla v Británii, zdomácněl spadroon především ve Skandinávii, Německu  a některých částech USA. Nikdy nebyl populární ve Francii kde získal výsměšnou přezdívku epee anglais. Nejdéle se zřejmě zachoval v americké armádě, kde zůstal doporučenou zbraní pěchotních důstojníků až do roku 1821.

pevný odkaz >>>

Spatha

Dlouhý meč římských jízdních oddílů

pevný odkaz >>>

Sponton

Tyčová zbraň odvozená tvarově od partyzány. Liší se od ní menšími křidélky a širším listem čepele

pevný odkaz >>>

Spoušťové napínání

Při této metodě se dostává kohoutek do chodu stlačením spouště, napne se a spustí. Ani u samonabíjecích zbraní tohoto typu se kohoutek nenapíná prostřednictvím nabíjecího cyklu, ale spouští (viz i Double Action).

pevný odkaz >>>

Star Bonifacio Echeverria SA

Firma Stár má sídlo ve městě Elbar (Španělsko) a vyrábí celý program cenově výhodných kompaktních subrážních a velkorážních moderních SA a moderních DA-samonabíjecích zbraní jak pro armádu, tak pro sebeobranu.

pevný odkaz >>>

Stilet

Jedno z označení pro italskou dýku s tenkou čepelí

pevný odkaz >>>

Stradiotská dýka

Má rukojeť ve tvaru dvou puklic a čepel, u kořene mnohostěnnou, postupně zeslabovanou. Jsou většinou vyzdobeny zlatým vykládáním v orientálním stylu

pevný odkaz >>>

Střela s dutou špicí

Dutá špice má zvýšit působení v cíli. Při relativně nízkých rychlostech ručních palných zbraní je účinek omezený. V některých státech jsou tyto náboje pro ruční palné zbraně zakázaný.

pevný odkaz >>>

Střelba z otevřeného závěru

Některé automatické zbraně (kulomety, samopaly, útočné pušky) jsou řešeny tak, že před výstřelem je nábojová komora prázdná a závěr otevřen. Po stisknutí spouště se závěr pohybuje dopředu a zasune náboj do nábojové komory. Toto řešení vylučuje možnost samovolného vystřelení náboje v nábojové komoře, zahřáté na vysokou teplotu předchozí střelbou dávkou

pevný odkaz >>>

Střelba z uzavřeného závěru

Některé automatické zbraně (kulomety, samopaly, útočné pušky) jsou řešeny tak, že před výstřelem je v nábojové komoře zasunut náboj a závěr je uzavřen. Po stisknutí spouště se pohybují jen součásti spoušťového a bicího ústrojí. Toto řešení umožňuje přesnější střelbu v režimu jednotlivých výstřelů

pevný odkaz >>>

Střelný prach

Je to mechanicky promíchaná směs kaliumnitrátu (ledku), dřevěného uhlí a síry v poměru zhruba 75:15:10. Ledek jako kyslíkatá substance umožňuje rychlé hoření ostatních součástí, zatímco síra slouží k lehčímu zapálení a rychlému shoření směsi. Různá zdokonalení původní moučně jemné směsi zabezpečují různé rychlosti hoření a lepší ochranu proti oddělení těchto třech komponentů. Grafitování granulátů vede k lepší bezprašnější sypkosti a vyšší elektrickou vodivostí ke snížení elektrostatického náboje. Černý střelný prach je nejstarší formou výbušné směsi. Koncem 19. století byl nahrazen podstatně výkonnějšími, moderními, jedno i vícebázovými nitrocelulózovými výbušnými směsmi.

pevný odkaz >>>

Střelný prach (zápalný)

Klasické označení pro jemnozrnný střelný černý prach, který se sype do pánvičky. U nás se s tímto označením střetáváme zřídka.

pevný odkaz >>>

Subráže

Klasifikačně slabší, ve výkonu pod 9 mm Luger/.38 speciál ležící ráže, který se používá především u malorámových revolverů nebo pistolí s lehčí hmotností závěru.

pevný odkaz >>>

Sudlice

Český výraz označující různé typy tyčových zbraní

pevný odkaz >>>

Šutry

Šutry - kamínky, kameny je slangový výraz používaný některými starožitníky pro brilianty.

pevný odkaz >>>

Symbolismus

Symbolismus je umělecký směr z let 1885 - 1905. U nás se projevil v letech 1895 - 1915 a částečně splýval se secesí.

pevný odkaz >>>

Systém sklápěcí hlavně

Zbraně, které se po ručním otevření nabíjejí a vybíjejí sklopením nebo překlopením hlavně. Jako příklad slouží různé dvouhlavňové zbraně vzoru „Remington Double Derringer" a první S & W revolvery na kovové náboje.

pevný odkaz >>>

Systém vyklápění hlavně

Zbraně, které se po ručním otevření nabíjejí nebo vybíjejí vyklopením hlavně a kterým se otevře zásobník nebo válec. Příklady jsou Thompson/Center Contender, .44 SA-Revolver od S & W a různé Webbley revolvery.

pevný odkaz >>>

Taburet

Taburet je sedačka bez opěradla.

pevný odkaz >>>

Tacitus Cornelius

Římský historik, narozen po r. 50, zemřel r. 120. Zachovaly se jeho dějiny Říma z doby císařství a popis i historie tehdejší Germanie.

pevný odkaz >>>

Talířková dýka

Talířková dýka vznikla ve stejném období jako varlatový nůž, ale používala se v jižní Evropě. Hlavici vytvářely dva masivní dřevěné disky, jimiž procházel dlouhý trn rukojeti, který byl přinýtován, aby formoval držadlo rukojeti. Ve 14. století se objevila zajímavá verze této talířové dýky, známá jako dýka ušatá. Nesla v sobě dědictví zbraní známých u Turků jako jatagan a u Kozáků jako šaška. Hlavice ušaté dýky byla rozpůlena do jakési vidlice (připomínala jakousi karikaturu Mickey Mouse), která umožňovala zaháknout „mezi uši" palec, a tak umocnit potenciál bodnutí. Přes tento svůj vzhled si kupodivu získala oblibu v královských kruzích a také mezi úkladnými vrahy v Itálii patnáctého a šestnáctého století.

pevný odkaz >>>

Talvar

Zřejmě nejuznávanější z indických chladných zbraní byl talvar, který měl údajně pocházet od mongolů a do Indie se měl, spolu s nimi, dostat v 16. století. Talvar měl čepel s výrazným zakřivením, která se směrem ke hrotu stejnoměrně zužovala a byla zdobená motivy květin a osobními rytinami. Nosil se obvykle v dřevěné pochvě, zavěšené na kroužcích u pasu.

pevný odkaz >>>

Tanto

Široká čepel s opačně klopeným kosým hrotem. Tento tvar čepele je typickým pro japonské meče a dýky. Nyní se často vyskytuje u bojovych nožů.

pevný odkaz >>>

Tesák

Jednobřitá zbraň s mírně zahnutou čepelí. Nejstarší tesáky dosahovaly délky mečů. Tesák lovecký je kratší než průměrné poboční zbraně. Vytvořil řadu typů

pevný odkaz >>>

Těšinka

Těšinky se objevují někdy po roce 1550. Celý mechanismus mají na vnější straně zámkové desky. Název těchto pušek je odvozován od města Těšína ve Slezsku.

pevný odkaz >>>

Timing (časování)

Výraz „Timing" je v češtině prakticky neznámý. V odborné literatuře bývá nepřesně používán ve významu polohy centrální osy válce, naproti centrální ose válce. U DA revolverů je slovem „Timing" označeno včasné zastavení válce aretovacím kolíkem, při natažení kohoutu a připravení zbraně k výstřelu, krátce před spuštěním. Ve všeobecnosti tedy jde o pootočení válce v momentu natahování kohoutu, vypnutí - zastavení jeho rotace v okamžiku natažení kohoutu.

pevný odkaz >>>

Titan

Titan je neželezný kov, známý svou vysokou ohebností, pevností a nízkou hmotností.

pevný odkaz >>>

Transfer Bar

U tohoto typu automatického jištění revolveru kohout vybraný z úderné plochy spočívá v rámu bez toho, aby se dotýkal úderníku. Po natažení spouště se vsune ovládaný spojovací díl (Transfer Bar) mezi úderník a kohout a umožní tak přenesení impulzu potřebného k zapálení.

pevný odkaz >>>

Triggerstop (omezení spouštní dráhy)

Triggerstop má za úkol omezit volnou dráhu úderníku po uvolnění spouště. Tím se má minimalizovat trhnutí po výstřelu, způsobené nedostačující střeleckou technikou. Tento systém se používá nejčastěji u užitkových zbraní, jejichž prioritou je absolutní funkční spolehlivost.

pevný odkaz >>>

Trn

Železný výběžek v horní části čepele probíhající sloupkem a zapuštěný do hlavice nebo čepičky

pevný odkaz >>>

Tulejka

Železná dutinka pod čepelí tyčových zbraní nasazovaná na ratiště a obvykle ještě prodloužená vidlicovým perem. Tulejky mají rovněž bodáky

pevný odkaz >>>

Tulich

Z německého Dolch - dýka

pevný odkaz >>>

Turret revolver

Turret revolver byl perkusní revolver s osou bubínku ležící křížem ke střelné dráze s radiálně seřazenými komorami. Kromě jiného zhotovovali tyto zbraně r. 1837 Chochran a 1851 Porter. Tyto neforemné zbraně byly nepopulární, protože komory hvězdicově uložené na všechny strany, mohly u perkusních revolverů, v případě řetězového zapálení, způsobit usmrcení nejen protivníka, ale i samotného střelce -  tato nehoda se stala Porterovi při demonstraci.

pevný odkaz >>>

Uberti

Výrobce Aldo Uberti je známý především svými napodobeninami předovek Coltu SAA.

pevný odkaz >>>

UIT

Union Internationale de Tir - Mezinárodní unie střelců.

pevný odkaz >>>

Unceta y Cia (Astra)

Tato španělská firma byla založena roku 1908 a kolem roku 1930 vyráběla pro jihoamerický trh velmi zjednodušenou, těžkopádnou zbraň C 96 s mechanismem na řadové odpalování, které nutilo Mausera k vývoji modelů 711 a 712. Astra v minulosti zásobovala španělskou armádu mnoha svými zbraněmi, poté však musela na trhu ustoupit svému největšímu konkurentovi - Firmě Star.

pevný odkaz >>>

Úsťová energie

Energie, kterou vyvine letící střela, je závislá na váze střely a její rychlosti.

pevný odkaz >>>

Úsťová rychlost

Tlakem plynů je střela poháněna v hlavni a ústí hlavně opouští s V0 nebo otvorovou rychlostí. Odporem vzduchu se její rychlost úměrně se zvyšující se vzdáleností zmenšuje.

pevný odkaz >>>

Uzamčení

Mechanické spojení hlavně a závěru před a v průběhu výstřelu. Brání otevření závěru během doby, kdy v hlavni působí vysoký tlak plynů

pevný odkaz >>>

Uzávěrový odstup

1) U uzavřené zbraně odstup mezi dnem nábojnice a závěrovou hlavicí nebo úderníkem. 2) Vzdálenost od úderníku až po vkládací plochu nábojnice v zásobníku. U nábojů s okrajem platí jako uzávěrový odstup míra vzdálenosti od přední strany okraje, u bezokrajových cylindrických nábojů od krčku nábojnice, u láhvových nábojů od ramene k nárazové ploše.

pevný odkaz >>>

UZI

Výrobní značka samopalu izraelského vojenského průmyslu (Israel Military Industries).

pevný odkaz >>>

Válcový otočný závěr

Otočný závěr - masivní válec, který se otáčí kolem osy, rovnoběžně s osou hlavně (1867 systém Werndl). Závěr přidržuje silná pružina, úderný kohout je umístěn mimo válec. Mechanismus pracuje otočným a posuvným pohybem, zasunutí náboje probíhá při zavírání závěru; při otevření závěru je vystřelená nábojnice z nábojové komory vytažena a samočinně vyhozena. Současně je další náboj vytlačen ze schránky před cylindrický závěr (závorník). Závěr se ovládá ručně, posunutím dopředu se zavírá a pootočením rukojeti o 90° se uzamyká.

pevný odkaz >>>

Válec (cylindr)

Válec nebo cylindr je součástí revolveru, který jako otáčející se zásobovací zařízení při stiskání spouště nebo kohoutu umístí náboj před hlaveň.

pevný odkaz >>>

Valkýry

V severských pověstech víly, které bojovníkům přinášely vítězství nebo smrt. Duše padlých hrdinů provázely do Valhaly - sídla nejvyššího boha boje i smrti - Odina

pevný odkaz >>>

Vedong

Jednou z nejvíce fascinujících zbraní, která vzešla z oblasti Indonésie, je vedong, připomínající prodloužený řeznický sekáč s drážkami, lemujícími celý obvod ostří. Často se přidávalo i zlaté zdobení. Dřevěná pochva měla červené lakování. Vedong sloužil primárně jako sečná zbraň a jeho exempláře jsou v současnosti dostupné. Historické exponáty se shánějí obtížněji.

pevný odkaz >>>

Vrhací nůž

Často celokovový, s oboustraně broušenou čepelí a hrotem v ose čepele. Je určen k vrhání na krátké vzdálenosti.

pevný odkaz >>>

Vývrt hlavně

Vyvrtaný (drážkový) otvor hlavně.

pevný odkaz >>>

Webley

V roce 1867 si bratři Webleyovi zajistili kontrakt na vyzbrojení královské irské policie (R.I.C.) šestiranným DA revolverem ráže .442 CF. V roce 1877 použili Pryseho patent na konstrukci a výrobu revolveru se zlamovací hlavní, který zároveň vyhazoval prázdné nábojnice. O deset let později zavedli revolvery typu Webley .442 v britské armádě jako služební zbraň. Britská armáda je používala v průběhu obou světových válek, a to až do roku 1957, kdy ho ve své výzbroji nahradila Browningem GP 35.

pevný odkaz >>>

Wildcat (Divoká kočka)

Americké hovorové označení nábojů, koncipovaných a vyrobených ze soukromé iniciativy, a tedy nestandardních.

pevný odkaz >>>

WMR

Zkrácená forma slovního spojení „Winchester Magnum Rimfire".

pevný odkaz >>>

Žalmy

Soubor 150 zpěvů ze Starého zákona. Vesměs pocházejí z 10. - 8. stol. př. n. l. a jejich základ navazuje na tradice starých mezopotamských kultur.

pevný odkaz >>>

Záštita

Vodorovná část rukojeti nad čepelí. Ramena záštity zajišťovala základní ochranu ruky od začátku vývoje chladných zbraní. Záštity obvykle tvoří silné kovové pruty, mívá však i jiný tvar (terčík apod.)

pevný odkaz >>>

Zavazák

Lovecký nůž k porcování a stahování zvěře

pevný odkaz >>>

Závěr

Mechanismus palné zbraně, uzavírající zadní část hlavně. Součástí závěru jsou rovněž úderník, zápalník a vytahovač

pevný odkaz >>>

Závěr s opožděným otvíráním

Pro dosažení automatické funkce se používá přímého tlaku plynu na závěr. Předčasné otvírání závěru je odstraněno třením vlevo a vpravo od osy umístěných koleček nebo pohybem závorníku anebo ozubů závěru v šroubových drážkách. U další varianty je brzdícího momentu dosaženo pomocí zvláštních segmentů, které přenášejí brzdící moment na část rámu.

pevný odkaz >>>

Závěrový Systém

(fungující na principu tlaku na dno závěru po výstřelu) U tohoto závěrového principu je závěr tlačen dopředu pružinou. Třecí síla nábojnice a setrvačnost drží závěr na moment uzavřený. Po překonání momentu nosnosti se závěr vrací, přičemž vyhodí nábojnici a bere novou patronu.

pevný odkaz >>>

Zbraň fungující na principu zpětného nárazu

Zbraně fungující na principu zpětné reakce, jež využívají k opětovnému nabití zpětný náraz, který vznikne výstřelem. Dělíme je na ty, které pracují s dlouhým, nebo krátkým pohybem hlavně, vždy s uzamčeným závěrem.

pevný odkaz >>>

Zbraně fungující pomocí tlaku plynu na závěr

(s opožděným otvíráním) Tlak plynu je zde použit k zpomalení zpětného pohybu pružiny závěru. Tento princip byl vyvinut během druhé světové války Barnitzkem.

pevný odkaz >>>

Želvovina

Želvovina pochází z krunýřů mořských želv. Nepoužívá se přímo do šperků, ale jako ozdoba tabatěrek, pudřenek, hřebenů a jiných kosmetických doplňků. Někdy se nahrazuje umělou hmotou.

pevný odkaz >>>

Zemský hrabě

Německy Landgraf - knížecí titul, označující správce a vládce nad některým z území, na která byla německá říše rozdělena za středověku. Podléhal císaři.

pevný odkaz >>>

Zpětný ráz

Síla, působící na zbraň a střelce proti směru vylétávající střely. Jeho velikost závisí na rychlosti střely a hmotnosti zbraně

pevný odkaz >>>

Žužu

Žužu (žužátka) jsou přívěsky představující drobné symbolické předměty. Například miniaturní nádobky, botičky, lidské ruce, lampičky, amulety apod. Tento výraz pochází z francouzského označení pro hračku jou-jou.

pevný odkaz >>>

 


Telefonické objednávky (9-16h): +420 720 135 955
Košík je prázdný

Poštovné zdarma při objednávce nad 3.000,-

© 2005-2015 Kanony.cz | Webprovas.com

Texty použité na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jejich další šíření je bez souhlasu autora zakázané.